Kde už jste nás viděli?

Jezdíme na Vaše akce v blízkém okolí i stovky kilometrů, tak napište, kde už jste nás viděli.